Správa kultúrnych a športových zariadení mesta trnava

http://bazenzatvor.trnava.sk/uploads/editor/JE ZAKÁZANÉ_1.doc